Algemeen

Maak een account aan op de website en laat je gegegevens achter. Vervolgens houden wij je op de hoogte van het moment van in verhuur gaan en over alle overige ontwikkelingen in het project.

Je hoeft geen inschrijf- of bemiddelingskosten te betalen. Er is tevens geen sprake van courtage.

De appartementen worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Enkel voor sociale huurwoningen met een maximale huurprijs van € 720,42 (prijspeil 2019) kun je huurtoeslag aanvragen.

Wegens veiligheidsrichtlijnen op de bouw is het helaas niet mogelijk om de appartementen te bezichtigen.

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met telkens één maand. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

Inkomen en toetsing

Om een appartement te huren gelden de volgende inkomenseisen:
1 persoon 4 x de maandhuurprijs = Bruto maandinkomen
2 personen 4 x de maandhuurprijs = Bruto maandinkomen (voor het 2e inkomen geldt een ondergrens van 2 x de jaarhuurprijs = Bruto jaarinkomen)

Deze inkomensnorm geldt ook voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Voor zelfstandigen wordt uitgegaan van het netto bedrijfsresultaat.

Vakantiegeld, vaste bonus, vaste 13e maand mogen meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet direct wordt voldaan aan de inkomenseis. Deel het totale vermogen door 10 en tel het bedrag op bij je bruto jaarinkomen.

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Daarnaast dient er sprake te zijn van een gezinssituatie of een partnerschap (indien je met 2 personen of meer wilt huren).

Helaas kunnen wij alleen rekening houden met inkomen uit een dienstverband van minimaal 12 maanden. Het is niet mogelijk om met een arbeidscontract op uitzendbasis een appartement te huren in De Clomp, ook al is de duur van het uitzendcontract langer dan 12 maanden.

Garantstellingen van ouders of derden zijn helaas niet mogelijk.

Het inkomen van de volgende uitkeringen worden meegenomen in de inkomenstoetsing: WIA, WAO en ZW.

Aan de hand van voorkeur bouwnummer, de gestelde inkomenseis, beschikbaarheid, volledigheid van je dossier en finale credit check worden de appartementen automatisch toegewezen aan de best passende kandidaat.

Inschrijven

Het inschrijfformulier is vanaf start verhuur online beschikbaar. 

Op basis van de ingevulde gegevens in het inschrijfformulier volgt er een lijst welke stukken je moet uploaden. Op het moment dat je nog niet over alle stukken beschikt, kun je deze later toevoegen.

Woonsituatie:

 • Indien je een huurwoning hebt: Verhuurdersverkling;
 • Indien je een koopwoning hebt: Hypotheekhoudersverklaring en een jaaropgave van de hypotheek;
 • BKR- formulier;

In loondienst:

 • Werkgeversverklaring;
 • 3 meest recente loonstroken;
 • 3 bankafschriften behorende bij de loonstortingen;

Ondernemer:

 • Winst-/ en verliesrekening voorgaande twee jaar;
 • Accountantsverklaring;
 • Inkomensverklaring van de belastingdienst;
 • Uittreksel bewijs van inschrijving bij Kamer van Koophandel;

Gepensioneerd:

 • Kopie AOW-strook (jaaropgave en maandoverzicht);
 • Kopie pensioenstrook (jaaropgave en maandoverzicht);

Uitkeringsgerechtigd:

 • Kopie maandoverzicht uitkering;
 • Kopie jaaropgave uitkering;
 • Kopie bankafschrift (ontvangen uitkering)

De verhuurder en Beumer Garantiemakelaars hebben ten alle tijden het recht om extra documentatie te vragen of om het verzoek zonder opgaaf van reden af te wijzen. Je ontvangt binnen 1 week na inschrijving reactie.

Meestal hoor je dit binnen één kalenderweek na sluiting van de inschrijfperiode. Omdat de inschrijving van De Koppel nog niet is gestart word je hier later over geïnformeerd.

Huren

Ja, er zijn servicekosten. Deze bedragen circa € 65,00 per maand. Daarnaast dien je zelf de maandelijkse lasten voor gas, water en licht en gemeentelijke lasten (riool- afvalstoffenheffing) te betalen. De contracten met de nutsbedrijven dien je zelf af te sluiten.

De appartementen worden exclusief parkeerplaats verhuurd. Rondom de appartementencomplexen is voldoende openbare parkeergelegenheid op maaiveld aanwezig.

Opleveringniveau/ oplevering

De appartementen van zowel gebouw De Grift als De Wetering worden naar verwachting in november 2019 opgeleverd. Let op! Dit is een prognose. Dit kan bijvoorbeeld wegens weersomstandigheden, aanleveren afbouwmateriaal etc. worden bijgesteld. Wij houden je daarvan op de hoogte.

Nee, de woningen worden voorzien van een moderne keuken met inbouwapparatuur en een comfortabele badkamer. De keuken- en badkameropstelling en afwerking zijn terug te vinden op de projectwebsite.

De wanden worden behangklaar opgeleverd. De plafonds worden voorzien van spuitwerk.

De appartementen zijn voorzien van vloerverwarming.

Er is een hangend wandcloset en hoekfontein met kraan. De vloertegels zijn antraciet en de wandtegels glanzend wit.